Strana 1 z 1

Ladislav Dionýz Ešše

Napísané: 07 Jan 2021, 18:48
od užívateľa Bimbo
† 7.1.2021 o 16:00 prehral svoj boj s chorobou ďaľší zlatokop, šutrológ a kamarát. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.